•  063 7360 046
 • office@smartwebmedia.rs

Zašto internet marketing?

Troškovi ovog vida marketinga su za više od 60% manji od troškova tradicionalnog marketinga, pri čemu se putem korišćenja alata internet marketinga dolazi do trostruko boljih rezultata.

Prednosti marketinga na internetu prepoznale su sve velike svetske i domaće kompanije, koje najveći deo svoje prodaje realizuju upravo zahvaljujući internet marketingu.

Više od 80% posetilaca na web sajtove dolazi preko pretraživača, a polovina od ukupnog broja posetilaca se zadržava samo na prve dve strane pretrage.

 • Google Adwords

 • Marketing na Facebook-u

 • Marketing na LinkedIn-u

Nudimo vam:

 • Marketing na Instagram-u

 • E-mail marketing

 • Marketing na LinkedIn-u

 • Marketing na Twitter-u

 • Marketing na YouTube-u

 • Influencer marketing

Smart Web Media okuplja iskusne znalce internet marketinga koji će Vašu kompaniju učiniti prepoznatljivom na internetu, ponudu specifičnom, a prodaju uvećanom.

Kreiramo prepoznatljive marketinške priče, Vašim pričama dajemo sliku i ton i sa Vašom ponudom upoznajemo široku internet zajednicu.

Marketing je sve što radimo da naše usluge, ili naši proizvodi pronađu put do što većeg broja potrošača. Ovaj put prelazimo u četiri koraka:

 • analiza i identifikovanje potencijalnih kupaca / klijenata
 • određivanje ciljne grupe i zavređivanje njene pažnje
 • vršenje uticaja na ciljnu grupu da prihvati našu uslugu / naš proizvod
 • prevođenje potencijalnih kupaca naših proizvoda / korisnika naših usluga u prave kupce / korisnike

Smart Web Media već duži niz godina sigurnim koracima korača putem marketinga, u ime i za račun svojih klijenata, na obostrano zadovoljstvo. Za više informacija o našim uslugama, možete nam se obratiti već danas.